กิจกรรมเพื่อสังคม

ทำงานเชิงรุกสู้วิกฤตโควิด-19 “ตั้งแต่เริ่มระบาด ออกหน่วยบริการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดต่อเนื่อง ตรวจ ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงในชุมชนถึงบ้าน ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่สถานพยาบาล นำรถ X-ray ตรวจสุขภาพปอด และมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวที่บ้าน”

นำบุคลากรทางการแพทย์ มาแนะนำการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พ่นหมอกควันกจัดยุงลายในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา

Scroll to Top